SSI [OpinionWorld, OpinieLand, Opinion Rewards Club, Choozz, BlauwNL, Vakantiepunten Onderzoekspanel] Privacybeleid

Eerst van kracht: 15 augustus 2013

Deze versie: Van kracht 1 mei 2017

Het volgende zet het privacybeleid uiteen voor de Survey Sampling International, LLC online panelgemeenschappen, de Survey Sampling International, LLC panelwebsites en/of de Survey Sampling International, LLC mobiele toepassingen (samen de ‘Toepassing/Diensten’), aangeboden door Survey Sampling International, LLC en haar moeder-, dochter en gelieerde bedrijven (samen ‘SSI’). 

Dit privacybeleid beschrijft de inzameling, het gebruik en de openbaarmaking door SSI van persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (‘PII’) en andere informatie in het kader van de diensten van SSI zoals hierin bepaald en andere activiteiten van SSI en derde partijen zoals hierin bepaald (‘niet-onderzoeksmatige activiteiten’).  De Diensten van SSI bieden u de mogelijkheid om zich bij een panel aan te sluiten, deel te nemen aan door SSI of derde partijen beheerde enquêtes (ofwel als panellid of als niet-panellid), gebruik te maken van de websites die geassocieerd zijn met de panels, gebruik te maken van de Toepassing/Diensten gelieerd aan de panels, en om beloningen en stimulansen te krijgen en in te wisselen, inclusief maar niet beperkt tot, inzendingen voor prijsvragen aangeboden naar aanleiding van een panellidmaatschap en/of de voltooiing van enquêtes (gezamenlijk ‘Diensten’). Niet-onderzoeksmatige activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, SSI die Diensten van SSI promoot en/of derde partijen die hun diensten promoten aan u en/of individuele en/of samengevoegde profielgegevens delen met derde partijen om marketinginzicht en/of publiek/‘look-alike’-modellen te ontwikkelen.  In dit Privacybeleid worden niet-onderzoeksmatige activiteiten in meer detail beschreven. 

Uw gebruik van de Toepassing/Diensten van SSI is geheel vrijwillig en als gevolg daarvan wordt de verwerking van uw PII door SSI in het kader van de Toepassing/Diensten en niet-onderzoeksmatige activiteiten en dit privacybeleid met uw toestemming uitgevoerd.

Enquêtes die worden beheerd door derden en de gegevens die in verband daarmee worden verzameld, zijn niet onderworpen aan dit privacybeleid. Het inschrijven bij, gebruik maken van en toegang krijgen tot Diensten van SSI is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van SSI.   In de meeste gevallen is SSI niet de opdrachtgever van de enquête en het enquête-instrument, en de resultaten van het onderzoek of de enquêtegegevens zijn het eigendom van de opdrachtgever van de enquête.  

Alle referenties aan ‘SSI’ in dit privacybeleid verwijzen naar SSI en haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen. Alle referenties aan ‘ons’ of ‘we/wij’ verwijzen naar SSI.  Alle PII wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar de servers van SSI zich bevinden en wereldwijd toegankelijk zijn voor werknemers en/of vertegenwoordigers van SSI.  Voor de doeleinden van dit beleid, betekent ‘respondent’ elke persoon die deelneemt aan Diensten van SSI, waaronder passieve gegevensinzameling en/of deelname in de hierin beschreven niet-onderzoeksmatige activiteiten.  Voor de doeleinden van dit beleid, omvat ‘online’ ook mobiel surfen.

 

Welke persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelt de Toepassing/Diensten en hoe worden deze gebruikt?

SSI verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie (‘PII’) van onderzoeksdeelnemers tijdens en na afloop van de inschrijving bij een panel, inclusief maar niet beperkt tot, tijdens de deelname aan een enquête en in verband met het ontvangen en verzilveren van beloningen en stimulansen en/of tijdens het proces voor registratie voor en downloaden van de Toepassing/Diensten. Men zal u vragen om bepaalde PII en demografische informatie te geven, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s) (met inbegrip van privé-, mobiel- en/of kantoornummer(s)), e-mailadres(sen), geboortedatum, beroep/opleiding, het unieke identificatienummer voor panelleden/respondenten dat we aan u toekennen wanneer u zich registreert voor een account (individueel een ‘UID’ en samen ‘UID's’), en informatie over uw etnische afkomst en geslacht. In aanvulling op de inzameling van de hierboven genoemde PII, tijdens en na afloop van het inschrijvingsproces, kan u gevraagd worden om vrijwillig gevoelige informatie te verstrekken. Gevoelige informatie betekent PII die informatie openbaart over uw gezondheid en medische aandoeningen, seksuele geaardheid of seksuele leven, politieke meningen/opvattingen, ras/etnische afkomst, religieuze en filosofische geloofsovertuigingen en een eventueel lidmaatschap van een vakvereniging. Gevoelige informatie wordt gebruikt om u gericht enquêtekansen aan te bieden en zoals anders uiteengezet in dit Privacybeleid. 

SSI verzamelt PII en Gevoelige informatie van niet-panelleden voorafgaande aan en tijdens de deelname aan een enquête.

SSI biedt, met uw toestemming, haar klanten en/of reclamepartners informatie over uw apparaat, waaronder, maar niet beperkt tot, het IDFA of Advertising ID van het toestel en interacties met de Toepassing/Diensten. SSI, de klanten en/of reclamepartners kunnen deze informatie gebruiken om enquête van SSI te vereenvoudigen, voor marketing van producten en diensten van SSI naar u toe, voor niet gerelateerde interessegebaseerde reclame, om uw apparaat te linken aan bijkomende informatie over u en/of uw apparaat die beschikbaar is vanuit gegevensbeheerplatformen van derde partijen en/of om bepaalde informatie die u aanbiedt over uzelf en/of uw apparaat te valideren. Klik hier om meer te weten te komen over sommige van onze reclamepartners, waaronder hoe u later uit te schrijven.

 

Aanvullende informatie die u indient:

U kunt inhoud of materiaal, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en/of andere soortgelijke of gerelateerde inhoud of materialen, waaronder mogelijk uw PII, indienen, uploaden of verzenden (‘Gebruikersinhoud’) bijvoorbeeld bij het invullen van enquêtes. PII opgenomen in Gebruikersinhoud zal verzameld, gebruikt en bekendgemaakt worden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.  Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan u bevatten.

 

Informatie ingezameld via geautomatiseerde middelen:

De Toepassing/Diensten verzamelen eveneens bepaalde informatie op automatische wijze, zoals informatie over uw apparaat en de mogelijkheden ervan, inclusief maar niet beperkt tot het besturingssysteem, de andere toepassingen op uw apparaat, IP-adres, netwerkaanbieder van het apparaat, type apparaat, tijdzone, netwerkstatus, type browser, identificatiecode browser, uniek identificatienummer apparaat (zoals identificatienummers voor analyse of reclame), gebruikers-ID netwerkaanbieder (een uniek nummer dat door uw netwerkaanbieder aan u is toegewezen), besturingsadres mediatoegang (Media Access Control, MAC), internationale identiteit mobiele apparatuur, locatie- en andere informatie die alleen of in combinatie kan worden gebruikt om uw apparaat te identificeren. Specifieke voorbeelden van deze gegevens en de technologie die dit inzamelt staan hieronder vermeld:

 

Geolocatiegegevens. De Toepassing/Diensten zullen u om toestemming vragen om geolocatiegegevens te verkrijgen over uw mobiel apparaat, en dergelijke geolocatiegegevens kunnen gelijk wanneer aan de Toepassing/Diensten geleverd worden, ongeacht de Toepassing/Diensten open staan of niet. Als u instemt met het delen van uw geolocatiegegevens, naast de hieronder uiteengezette gebruiken onder ‘Gebruik van informatie door SSI’, zal SSI uw locatiegegevens ook gebruiken om u de keuze aan te bieden om deel te nemen aan locatiegebaseerde enquêtes en marktonderzoek en/of om dergelijke geolocatiegegevens te delen met externe klanten om bepaalde locatie- en/of verkeerspatronen van deelnemers aan de Toepassing/Diensten aan te tonen. Daarnaast kan SSI uw geolocatiegegevens delen met externe verkopers om commerciële adressen bij u in de buurt te identificeren, zoals winkels of restaurants. Om meer te leren over dergelijke verkopers, gaat u naar www.placed.com voor een beschrijving van de diensten die ze leveren en hoe de geolocatiegegevens worden gebruikt, waaronder het gebruik door de verkoper van dergelijke gegevens voor locatiegebaseerde reclame.

Geolocatiegegevens kunnen ook gebruikt worden door reclamenetwerken om u locatiegebaseerde reclame aan te bieden. Het gebruik van gegevens door de reclamenetwerken, en hoe zich uit te schrijven, wordt hieronder in groter detail beschreven.

Als u uw geolocatiegegevens niet langer wenst te delen via uw apparaat, wijzig dan de privacy-instellingen van uw apparaat voor de Toepassing/Diensten.

 

Toepassing/Diensten en functionaliteit. SSI kan toegang aanvragen tot bepaalde toepassingen en/of functionaliteit die beschikbaar is op of via uw apparaat voor gebruik in verband met de Toepassing/Diensten en de Diensten. Toegang zal verleend worden via push-kennisgevingsberichten of andere waarschuwingen en toegang zal enkel verleend worden met uw toestemming. Als u instemt, kan u daarna zich weer uitschrijven door uw instellingen op het apparaat te wijzigen.

 

Informatie over socialemedia. U kunt ook de mogelijkheid aangeboden krijgen om toegang te krijgen tot de Toepassing/Diensten via externe socialemediaplatformen. Als u voor een dergelijke optie kiest, dan kan SSI bepaalde profielinformatie verzamelen die in uw account van het socialemediaplatform is opgeslagen.

 

Cookies en gelijkaardige technologie. Cookies zijn kleine bestanden die bepaalde gegevens op een apparaat opslaan. Sessiecookies verlopen wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw apparaat tot ze gewist worden of tot ze een vastgestelde vervaldatum bereiken. U kan uw browser instellen om u ervan op de hoogte te brengen wanneer u een cookie krijgt.

Cookies van het bedrijf zelf en van derde partijen en andere gelijkaardige of verwante technologie en apparaatidentificatoren (bijv. IDFA's, AAID's, enz.) kunnen voor verschillende doelstellingen geplaatst, geschreven, ingesteld, verzameld en/of gelezen worden, waaronder, zonder beperking, om een betere enquête-ervaring mogelijk te maken, het opvolgen van voltooide enquêtes of andere voltooide acties, voor fraudedetectie en/of preventie, onderzoek naar doeltreffendheid van internetreclame, website-opvolging en meting van publiek, om publiekinzichten en/of ‘look-alike’-modellen te ontwikkelen in verband met marketingcampagnes, en voor gericht aanbieden van reclame en andere inhoud aan individuen, onderworpen aan uw toestemming waar vereist door de toepasselijke wetgeving. Voor bepaalde cookies en/of gelijkaardige of verwante technologie, zal u niet in staat zijn de Toepassing/Diensten te gebruiken moest u ervoor kiezen om geen cookies en/of gelijkaardige of verwante technologie te aanvaarden.

Cookies worden hier in groter detail beschreven:

Essentieel

Geen opt-out beschikbaar.

ESSENTIEEL

Voor deze cookies is geen opt-out beschikbaar.

SSI-ASPXAUTH

Sessiecookie

ANYSSIDOMAIN#lang

De juiste taal weergeven

ASP.NET_SessionId

Sessiecookie

ISIStest

Imperium RelevantID

JSESSIONID

NewRelic Prestatiebewaking - Sessiecookie

PHPSESSID

FraudLogix Fraudebestrijding

PHPSESSID

Sessiecookie

Sessie

Sessiecookie

RVCOOKIE

Imperium RelevantID/Fraudepreventie

RVIDExtId

Imperium RelevantID/Fraudepreventie

__EC_TEST__

Imperium RelevantID/Fraudepreventie

dkp___id

DubKnowledgeRouting

sfcRelevantId

Imperium RelevantID/Fraudepreventie

thx_guid

ThreatMetrix

Analytics

Opt-out via http://www.aboutads.info/choices/.

 

ANALYSE EN MAATWERK

Opt-out via http://www.aboutads.info/choices/.

Google Analytics

Advertentietargeting, analyse/meting, optimalisatie

Adverteren

Opt-out-instructies geleverd via elke link hieronder. 

Comscore

Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

Dynamische logica

Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

Facebook voor Developers

Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame

http://www.aboutads.info/choices/

GWI

Doeltreffendheid internetreclame, opvolgen websitebezoeken, ontwikkelen online ‘Look-a-Like Cohorts’ en inzicht in publiek

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out

HotTraffic/DMAi

Doeltreffendheid internetreclame, opvolgen websitebezoeken, ontwikkelen online ‘Look-a-Like Cohorts’ en inzicht in publiek

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

InsightExpress

Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame

https://www.opinion-central.com/optedout.asp

Nielsen

Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame

http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1.

Publicis

Doeltreffendheid internetreclame, opvolgen websitebezoeken, ontwikkelen online ‘Look-a-Like Cohorts’ en inzicht in publiek

http://match.rundsp.com/optout

Quantcast

Ontwikkeling van online ‘Look-a-Like Cohorts’ en inzicht in publiek

https://www.quantcast.com/opt-out/

Liveramp

Ontwikkelen online ‘Look-a-Like Cohorts’ en inzicht in publiek

https://optout.liveramp.com/opt_out_cookies

YouTube

Advertentietargeting

https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj4WP5NIiVsywTryJs0co02qTOM3neOksYwSi_MO2oNN-zzyl8Xcvh4NHNWnEYBxg57mU4BgRbNo_97mhwkdwXVZgL9OA&hl=en

Research Now Advertentie effectiviteit onderzoek https://opt-out.researchnow.com/
Semasio Data partner http://www.semasio.com/de/nc/en/opt-out/
Doubleclick Floodlight Advertentie effectiviteit onderzoek http://www.semasio.com/de/nc/en/opt-out/
Drawbridge Cross device onderzoek https://drawbridge.com/optoutstart
Rocket Fuel Data partner https://rocketfuel.com/opting-out

Logbestanden. De toepassing/diensten kunnen automatisch bepaalde informatie inzamelen en opslaan, inclusief maar niet beperkt tot beschikbare informatie uit uw webbrowser, inclusief maar niet beperkt tot IP-adressen, type browser, internetprovider, doorverwijzende/verlatende pagina's, besturingssysteem, datum/tijd-stempel en clickstreamgegevens.

 

Digitale vingerafdrukken. Over het algemeen geven digitale vingerafdrukken een unieke identificatiecode aan uw apparaat op basis van de technische instellingen, kenmerken en het IP-adres van uw apparaat. SSI maakt gebruik van technologie voor digitale vingerafdrukken voor kwaliteitscontrole en validatiedoeleinden en het opsporen en voorkomen van fraude, inclusief maar niet beperkt tot het identificeren van duplicaat- of frauduleuze respondenten. SSI kan digitale vingerafdrukken direct of via een externe aanbieder implementeren en gebruiken met uw toestemming, waar vereist door toepasselijke wetgeving.

 

Watermerken. Over het algemeen betekent watermerken het plaatsen van een technologie of bestand op uw apparaat om vast te stellen dat het eerder gebruikt werd voor het inschrijven bij of toegang verkrijgen tot de toepassing/diensten of de Diensten. Het watermerken wordt gebruikt voor kwaliteitscontrole en validatiedoeleinden en het opsporen en/of voorkomen van fraude. SSI kan zich direct of indirect via externe leveranciers bezighouden met watermerkactiviteiten, met uw toestemming waar vereist door de toepasselijke wetgeving.

In sommige gevallen kunnen we informatie gebruiken die verzameld werd via geautomatiseerde middelen, naast andere informatie, om gebruikers (of huishoudens) te herkennen doorheen platformen of apparaten, zoals smartphones, computers, tabletten of verwante browsers, voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

Informatie ingezameld via derden

SSI kan PII, gedrags- en/of demografische informatie via derden verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot platformen voor gegevensbeheer, reclamenetwerken bureaus voor informatiediensten, andere leveranciers van steekproeven en/of socialemediaplatformen.  SSI kan de via deze derden verkregen PII, gedrags- en/of demografische gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het valideren van gegevens, het toevoegen van informatie, het ontwikkelen van marketinginzichten, het opsporen van fraude en/of het u eenmalig toezenden van een e-mail om u uit te nodigen om deel te nemen aan een enquête en/of toe te treden tot een Panel.  Daarnaast kan geolocatiegegevens, waaronder informatie over kleinhandelszaken en andere commerciële zaken die u mogelijk bezoekt wanneer de functie geolocatie ingeschakeld is, toegevoegd worden aan uw panelprofiel en/of gedeeld met de klanten van SSI als u ervoor kiest zich in te schrijven voor de geolocatiediensten.     

 

Hoe gebruikt SSI de informatie die ze verzamelt?

 

Gebruik van informatie door SSI:

Naast de hierboven beschreven doeleinden gebruikt SSI persoonlijke gegevens die via de Toepassing/Diensten ingezameld werden op de volgende manier: (i) om met u te communiceren met betrekking tot uw lidmaatschap van (een) panel(s) in bezit van SSI; (ii) om met u te communiceren met betrekking tot uw deelname aan (een) enquête(s); (iii) om enquêtemogelijkheden op u af te stemmen voor wat betreft het aan u tonen van reclame buiten de Toepassing/Diensten met als u het invullen van enquêtes over reclameherinnering mogelijk te maken; (iv) om u kennisgevingen toe te zenden inzake enquêtemogelijkheden; (v) om aan alle juridische verplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot fiscale verplichtingen te voldoen; (vi) om programma's van SSI voor beloningen en stimulansen te beheren en om uw verzoek voor beloningen en stimulansen te vervullen; (vii) om uw deelname aan prijsvragen en promotionele acties van SSI te vergemakkelijken en om met u te communiceren over dergelijke deelnames; (viii) om de SSI-dossiers bij te werken; (ix) om te voldoen aan eventuele verplichtingen of eisen met betrekking tot informatieonderdrukking; (x) voor het opsporen en/of voorkomen van fraude; (xi) om uw apparaat en/of profiel te linken aan bijkomende informatie die over u en/of uw apparaat beschikbaar is via platformen voor gegevensbeheer (Data Management Platforms, DMP); (xii) het aan u aanprijzen van producten/diensten van SSI; (xii) het mogelijk maken dat derden hun producten/diensten aan u aanprijzen; (xiv) het mogelijk maken dat SSI of derden marketinginzicht en/of publiek/‘look-alike’-modellen ontwikkelen; (xv) het valideren van de door u aan ons gegeven profielinformatie; en (xvi) zoals anderszins toegestaan krachtens dit privacybeleid of zoals anderszins door u is toegestaan.  SSI kan in de context van de Toepassing/Diensten verzamelde informatie gebruiken in verband met andere enquêtepanels die SSI beheert en/of in verband met niet-onderzoeksmatige activiteiten.  Voor wat betreft het linken van gegevens van de Toepassing/Diensten aan DMP-gegevens van derden, gebruikt SSI zelf dergelijke gegevens en/of laat het toe dat klanten van SSI en/of de DMP zelf dergelijke gegevens gebruiken om u enquêtemogelijkheden te bieden, om doeltreffendheid van reclame te meten (zoals hieronder in meer detail beschreven), om het publiek onder te delen in segmenten, om reclamecampagnes te ontwerpen aan de hand van ‘look-alike’ cohortgroepen op basis van gegevens uit enquêtes en derden, en/of om producten/diensten van dergelijke derden aan u aan te prijzen. 

Retargeting.  SSI kan van tijd tot tijd derde(n) inhuren om ofwel reclame te tonen op een of meerdere websites van SSI of om de reclame van SSI op andere websites te beheren (bijvoorbeeld op socialemediasites). Externe partner(s) van SSI kunnen technologieën zoals cookies of identificerende gegevenselementen gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot, uw IDFA of reclame-ID om informatie te verzamelen over uw activiteiten op de website(s) van SSI en/of op andere websites teneinde: (i) u te voorzien van reclame over SSI en haar diensten en/of (ii) SSI bij te staan in het ontwikkelen van marketing- en reclamecampagnes die zijn ontworpen voor personen met een sociaal en demografisch profiel dat vergelijkbaar is met uw sociale en demografische profiel. Als SSI een retargetingprogramma gebruikt en u niet wilt niet deelnemen aan dit retargetingprogramma, dan kunt u zich afmelden via het toepasselijke proces voor het uitschakelen van cookies zoals uiteengezet in dit Privacybeleid of in de afzonderlijke cookieverklaring van SSI, door uw IDFA of reclame-ID aan te passen en/of door u binnen de advertentie zelf af te melden.

Publiekinzichten/Look-alikes.  SSI en/of derden kunnen van u ingezamelde PII gebruiken en/of kunnen van u ingezamelde PII linken aan een cookie van een derde om publiekinzichten en/of ‘look-alike’-modellen te ontwikkelen in verband met marketingcampagnes. 

Doeltreffendheid internetreclame.  In verband met het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame van SSI kunt u deelnemen aan enquêtes met betrekking tot reclame, promoties, inhoud, campagnes en/of websites die SSI voor haar klanten test. Om het voltooien van deze enquêtes te vergemakkelijken, kunnen klanten van SSI cookies, plaatselijk gedeelde/opgeslagen objecten, flash-cookies en/of andere gerelateerde technologieën (elk een ‘Externe Technologie’ en gezamenlijk ‘Externe Technologieën’) schrijven, plaatsen of lezen. De Externe Technologieën kunnen op verschillende locaties geschreven, geplaatst of gelezen worden, inclusief maar niet beperkt tot servers of systemen van SSI. Als u deelneemt, zal uw UID in de Externe Technologie worden opgeslagen of ermee geassocieerd worden, waardoor u in staat gesteld zult worden om opnieuw benaderd te worden over internetreclame en promotionele acties op internet en de klanten van SSI zullen gebruikmaken van de Externe Technologie om te bepalen of u een internetreclame of -promotie gezien heeft, erop geklikt heeft of er op enige andere wijze op gereageerd heeft. Als u met een internetreclame of -promotie hebt gecommuniceerd, dan zal de klant van SSI uw UID en de specifieke enquête naar SSI sturen en SSI zal u de mogelijkheid bieden om de enquête te voltooien.

Meetgegevens publiek. Naast het gebruik en het delen van Meetgegevens Publiek (zoals hieronder gedefinieerd) in verband met onderzoek naar doeltreffendheid van internetreclame, zoals dergelijk onderzoek hierboven beschreven werd, kan SSI uw UID en gegevens die eerder door SSI ingezameld zijn, inclusief maar niet beperkt tot, leeftijd, geslacht, inkomen, aantal mensen in uw huishouden, onderwijs/opleiding en arbeidspositie, (‘Meetgegevens Publiek’), met derden delen, inclusief, zonder beperking, onderaannemers van SSI, partners en/of klanten met als doel het rapporteren van publieksmetingen over de inhoud, advertenties, campagnes en websites die u bezoekt, bekijkt en/of waar u op klikt. De Meetgegevens Publiek zullen gebruikt worden in verband met onderzoek naar de doeltreffendheid van internetreclame, en om te helpen bij de creatie, ontwikkeling en implementatie van websites, internetreclame en andere internet- en digitale mediafuncties, functionaliteiten en campagnes. De Meetgegevens Publiek kunnen met derden gedeeld worden in een enkelvoudige samenvattingsvorm (bijv. individueel respondentenniveau) of in een geaggregeerde vorm (bijv. een groep respondenten).

 

Hoe gebruiken adverteerders/reclamenetwerken mijn informatie?

 

Gebruik van informatie door reclamepartners.

U kan de Toepassing/Diensten gebruiken om deel te nemen aan enquêtes, waaronder, zonder beperking, enquêtes over specifieke reclame en promoties die SSI test voor haar bedrijfsklanten. U kan deze reclame of promoties op verschillende plaatsen zien, waaronder, zonder beperking, in mobiele apps die niet van SSI zijn (bijvoorbeeld in een spelletjesapp), waarna SSI u toegang zal verschaffen tot een enquête over de reclame of promotie waaraan u blootgesteld werd, of contact met u opnemen om deze in te vullen. Om het invullen van enquêtes over reclame of promoties te vereenvoudigen, werkt SSI samen met reclamebedrijven die reclame aanbieden, meten of faciliteren, waaronder, zonder beperking, in vele andere mobiele apps. De Toepassing/Diensten geeft deze reclamenetwerken de UID, uw unieke apparaatidentificator en vele of alle van de andere types informatie die beschreven staan in het bovenstaande gedeelte ‘Informatie ingezameld via geautomatiseerde middelen’ (waaronder uw doorlopende geolocatie, als uw apparaat het verzamelen van geolocatiegegevens toestaat). Daarna, wanneer u een mobiele app gebruikt die samenwerkt met een van de reclamebedrijven, kan het reclamebedrijf uw unieke apparaatidentificator of andere automatisch verzamelde informatie gebruiken om uw apparaat te herkennen. Het reclamebedrijf kan u dan een advertentie of promotie laten zien die SSI test voor een van onze bedrijfsklanten. Het reclamebedrijf kan dan SSI informeren dat het apparaat dat gelinkt is aan uw UID net een advertentie of promotie ontvangen heeft, wat SSI toelaat om u toegang te geven tot een enquête over de advertentie of promotie of om contact met u op te nemen over het invullen daarvan. Met uw toestemming zullen de reclamebedrijven de informatie die ze over uw apparaat en uw interacties met de Toepassing/Diensten en andere mobiele apps verzamelen eveneens gebruiken om u andere reclame binnen apps te leveren die op maat van uw interesses aangepast werden en voor andere doeleinden. Ga naar de volgende sites om meer te weten te komen over sommige van deze reclamebedrijven, waaronder over hoe u zich kunt uitschrijven:

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1

 

Welke mededelingen zal ik ontvangen via de Toepassing/Diensten of in verband met de Diensten?

SSI kan via ‘push’-berichten of SMS/tekstberichten contact met u opnemen, als u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke communicatie te ontvangen.

Daarnaast zal/zullen SSI en/of haar vertegenwoordigers of verkopers in naam van SSI e-mailberichten naar u sturen inzake uitnodigingen voor enquêtes, deelname aan enquêtes, informatie over, vragen i.v.m. en aflossing van beloningen of stimulansen, nieuwsbrieven, kennisgevingen die vereist zijn onder dit beleid of door de wet, prijsvragen of promotionele acties, kennisgeving over het winnen van een prijsvraag of promotie, en als antwoord op vragen van u.

Wanneer u SSI uw telefoonnummer(s) geeft, kan/kunnen SSI, haar klanten en/of haar onderaannemers telefonisch contact met u opnemen in verband met uw account, waaronder, zonder beperking: (i) enquêtes waaraan u eerder of nu deelnam/deelneemt; (ii) informatie over, vragen i.v.m. en aflossen van beloningen of stimulansen; (iii) prijsvragen of promotionele acties en prijsaflossing; (iv) antwoorden op uw vragen; (v) kennisgevingen onder dit Privacybeleid; (vi) uitnodigingen voor bijkomende enquêtes en/of kansen; en/of om door u aan ons geleverde profielinformatie te valideren.  

 

Deelt SSI persoonlijke gegevens en andere informatie die is ingezameld via de Toepassing/Diensten met derden?

In overstemming met de toepasselijke wetgeving kan SSI persoonlijke gegevens en andere informatie die werd ingezameld via de Toepassing/Diensten als volgt met derden delen:

(i) met uw toestemming;

(ii) in reactie op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel van een rechtbank of overheidsinstantie;

(iii) om rechtsvorderingen van een individu of van SSI vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, inclusief het beschermen van de veiligheid van een individu of om de rechten en/of het eigendom van SSI te beschermen;

(iv) tussen de verschillende panels indien u zich voor meer dan één panel van SSI heeft ingeschreven;

(v) aan de moeder-, dochter- of gelieerde onderneming van SSI: (1) in het geval van een herorganisatie of herstructurering, of (2) voor het gebruik en de verwerking overeenkomstig dit beleid of zoals door u is toegestaan;

(vi) voor het machtigen van vertegenwoordigers en/of onderaannemers van SSI of klanten van SSI, die diensten leveren, inclusief maar niet beperkt tot het toevoegen van gegevens, het valideren van gegevens, het opsporen en/of voorkomen van fraude, het afstemmen van databanken, het coderen, en diensten met betrekking tot beloningen, stimulansen en prijsvragen;

(vii) aan een klant voor gebruik dat verband houden met beperkt marktonderzoek, inclusief maar niet beperkt tot modellering, validering, het toevoegen van gegevens, segmentatie van databanken, aflossing van, vervulling van en/of deelname aan beloningen, stimulansen of prijsvragen;

(viii) in verband met een wijziging van eigendom of beheer, waaronder, maar niet beperkt tot, een fusie of overname van een deel of alle bedrijfsactiva van SSI, vooropgesteld dat de ontvangende partij akkoord gaat om de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonlijke te gebruiken, beschermen en onderhouden in overeenstemming met dit Beleid;

(ix) aan een klant of aan de klant van dergelijke klant in geval SSI of een derde meent dat u de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij geschonden heeft;

(x) aan een klant of aan de klant van dergelijke klant in geval SSI of een derde meent dat u de gebruiksvoorwaarden geschonden heeft;

(xi) aan een derde partij, waaronder zowel onderzoeksklanten van SSI en derden die betrokken zijn in niet-onderzoeksmatige activiteiten, om dergelijk derden in staat te stellen om marketingcampagnes, publiekinzichten en ‘look-alike’-modellen op te stellen, en/of om de producten/diensten van dergelijke derde aan u aan te prijzen; en

(xii) zoals anderszins is toegestaan krachtens dit beleid.

Let op dat SSI kan toestaan dat een klant rechtstreeks PII van de respondenten inzamelt. De openbaarmaking is vrijwillig en voorafgaande aan de inzameling is de klant verplicht om een schriftelijke overeenkomst met SSI aan te gaan die onder andere het gebruik van de PII beperkt. 

SSI kan bepaalde PII in licentie geven aan derden (bijv. gegevensmakelaars, gegevenssamenvoegers, enz.) voor hun eigen niet-onderzoeksmatige doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het in licentie geven van gegevens op individueel en/of op samengevoegd niveau (bijv. aankoop- of gebruiksactiviteit van producten en/of diensten, activiteit op socialemedia, gegevens over bezoeken aan websites, internetzoekgeschiedenis, enz.) voor de ontwikkeling van publiekinzichten en/of ‘look-alike’-modellen, met als doel de verkoop van dergelijke gegevens aan de klanten/cliënten van de derde partij met als doel het uitvoeren van analyse en het aanbieden van marketinginformatie en/of het in staat stellen van dergelijke derde partij om haar producten/diensten aan u aan te prijzen.

Bovendien worden via geautomatiseerde middelen ingezamelde UID's en informatie verstrekt aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot, tot klanten, partners, vertegenwoordigers en/of leveranciers, met als doel het identificeren van de respondenten voor het opnieuw benaderen voor enquêtes of communicatie, opsporen en/of voorkomen van fraude, afstemmen van databanken, valideren en toevoegen van gegevens, coderen, segmenteren van gegevens en diensten met betrekking tot beloningen, stimulansen, prijsvragen of promoties.

In verband met uw enquêtegegevens kan SSI of de klant bepaalde demografische attributen aan u toekennen.  SSI kan de geografische en/of demografische gegevens die door SSI tijdens uw inschrijving of door middel van bepaalde profielvragen die door SSI gesteld worden, delen met derden, waaronder maar niet beperkt tot klanten. Dergelijke gegevens mogen met derden op individueel respondentenniveau of in een geaggregeerde vorm (bijv. een groep respondenten) gedeeld worden. Als u vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt in verband met uw enquêtegegevens en antwoorden, en SSI verzamelt de enquêtegegevens en antwoorden, dan zal SSI de enquêtegegevens en antwoorden, de UID en de persoonlijke gegevens die vrijwillig verstrekt worden aan de relevante klant van SSI overdragen.

 

Hoe kan ik ervoor kiezen dat bepaalde informatie niet wordt ingezameld en/of gebruikt?

Er zijn verschillende opt-outmogelijkheden voor gebruikers van deze Toepassing/Diensten.

U kan alle inzameling van persoonlijke gegevens en andere informatie door de Toepassing/Diensten stopzetten door de Toepassing/Diensten te verwijderen en/of door uw deelname aan het/de panel(s) te beëindigen. U kunt het standaard verwijderingsproces gebruiken dat beschikbaar is in uw mobiele apparaat of via de mobiele app-winkel of het netwerk, en/of u kunt uw account als panellid annuleren op de panelwebsite.  Merk op dat als u de Toepassing/Diensten wist, maar een profiel bijhoudt op een van de websites van SSI, we nog steeds persoonlijke gegevens en andere gegevens van u kunnen verzamelen via onze website(s). Het verwijderen van de Toepassing/Diensten zal niet alle informatie wissen die door SSI verzameld werd voorafgaand aan het verwijderen van de Toepassing/Diensten. Om alle door SSI ingezamelde informatie te wissen, moet u contact opnemen met SSI zoals hieronder is uiteengezet.

Zes maanden na beëindiging van uw account, gebrek aan activiteit op uw account en/of de datum waarop u de Toepassing/diensten verwijdert, kan SSI uw PII overdragen aan een externe gegevensmakelaar en/of platform voor gegevensbeheer met als doel herverkoop/hergebruik door dergelijke derde partij. 

Als u niet wilt dat uw PII gebruikt wordt voor niet-onderzoeksmatige activiteiten en/of als u niet instemt met het delen van uw PII met derden door SSI na het beëindigen van uw account en/of verwijderen van de Toepassing/Diensten van uw apparaat, dient u via privacy@surveysampling.com contact met ons op te nemen.

 

 

Voor iOS opt-out van locatiegegevens

U kunt er op elk moment voor kiezen om de Toepassing/Diensten toegang tot uw locatiegegevens uit te schakelen door:

 • het icoontje ‘Instellingen’ van het apparaat aan te tikken of te selecteren;
 • in het menu ‘Instellingen’, ‘Locatiediensten’ aan te tikken of te selecteren; en
 • eenmaal aangekomen in het menu ‘Locatiediensten’, kan u de individuele schuifbalk voor de Toepassing/Diensten gebruiken om de locatiediensten uit te schakelen.

Opmerking: Als u de locatiediensten uitschakelt, zal u de volgende keer dat de Toepassing/Diensten probeert om van deze functie gebruik te maken, gevraagd worden om de locatiediensten aan te schakelen.

 

Voor Android opt-out van locatiegegevens

U kunt er op elk moment voor kiezen om de Toepassing/Diensten toegang tot uw locatiegegevens uit te schakelen door:

 • de knop OVER in de rechterbovenhoek van de navigatiebalk aan te raken
 • In het dialoogvenster OVER kunt u de locatiediensten aan- of uitschakelen via een schakelaar gemerkt: ‘Toegang tot mijn locatie’

Afmelden voor pushberichten voor iOS

U kunt zich afmelden voor pushberichten voor de Toepassing/Diensten door de volgende stappen:

 • het icoontje ‘Instellingen’ van het apparaat aan te tikken of te selecteren;
 • eenmaal aangekomen in het menu ‘Instellingen’, 'Berichten' aan te tikken of te selecteren;
 • als pushberichten aangeschakeld zijn, zal er een lijst met icoontjes zijn. Tik het icoontje voor de Toepassing/Diensten aan of selecteer het; en
 • vanuit dit scherm zal u de instellingen voor de pushberichten voor de Toepassing/Diensten kunnen aanpassen.

Afmelden voor pushberichten voor Android

 

 • U kunt zich afmelden voor pushberichten voor de Toepassing/Diensten door de volgende stappen:
 • Ga naar Instellingen voor het apparaat.
 • Vanuit Instellingen zoekt u de Apps-instelling.
 • Eenmaal in Apps, zoekt u de relevante toepassing (QuickThoughts of iPoll) en selecteert u deze.
 • Zoek het aanvinkvak ‘Toon meldingen’ en schakel deze in of uit, op basis van uw voorkeur.

 

Afmelden voor e-mailberichten

U kunt ervoor kiezen om niet langer e-mailberichten te ontvangen, door te klikken op de afmeldlink in een van de e-mails die u van ons ontvangen heeft of door contact met ons op te nemen zoals hieronder is uiteengezet.

 

Afmelden voor het delen van profielgegevens uit socialemediaplatformen

U kunt ervoor kiezen om uw profielinformatie van socialemediaplatformen niet te delen door uw voorkeurs-/profielinstellingen van het socialemediaplatform met betrekking tot het delen van gegevens met derden te wijzigen of door de Toepassing/Diensten te verwijderen uit uw socialemediaprofiel.

 

Afmelden voor het gebruik van de aan uw smartphone/apparaat toegekende reclame-identificator

U kan de aan uw apparaat toegewezen reclame-identificator gelijk wanneer wijzigen. 

Afmelden reclamenetwerk

De reclamenetwerken die informatie verzamelen via de Toepassing/Diensten voor gebruik in faciliterende enquêtes en het leveren van interessegebaseerde reclame, bieden bepaalde afmeldingsmechanismen. Om u af te melden, volgt u de instructies voor elk reclamenetwerk op de hieronder geleverde links. Als u zich afmeldt, zal u niet kunnen deelnemen aan onze enquêtes over advertenties en promoties.

Reclamenetwerk

Afmeldingsinformatie

Admob by Google

http://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html

Flurry

http://www.flurry.com/user-opt-out.html

InMobi

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Millennial Media

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

 

Kan ik het opvolgen van mijn online activiteiten door SSI doen stoppen?

Do Not Track (‘DNT’) is een instelling van uw browser die u kunt selecteren om websites die u bezoekt op de hoogte te stellen van het feit dat u niet wilt dat de websites bepaalde gegevens over u inzamelen. SSI reageert niet op DNT-signalen. Als u bezwaar heeft tegen de houding van SSI ten opzichte van DNT-signalen, kunt u ervoor kiezen om u voor deelname aan of het gebruik van diensten van SSI af te melden (opt-out), zoals hieronder beschreven.

In verband met het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame van SSI geeft SSI toestemming aan onderaannemers, partners en/of klanten van SSI om Externe Technologieën te plaatsen, zetten en/of schrijven met als doel het vergemakkelijken van het meten van het publiek en de enquêteactiviteiten voor het herinneren van reclames. SSI is niet verantwoordelijk voor de naleving van en de reactie op DNT-signalen van derden. Lees het gedeelte over cookies van dit privacybeleid voor meer informatie over het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame van SSI.  

 

Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens en andere informatie?

SSI zal persoonlijke gegevens en andere informatie met betrekking tot uw gebruik van de Toepassing/Diensten en/of de Diensten bewaren zolang u de Toepassing/Diensten geïnstalleerd hebt en/of de Toepassing/Diensten gebruikt en voor tot één (1) jaar daarna of gedurende een andere periode zoals wettelijk vereist of toegestaan is.  Zes maanden na gebrek aan activiteit door u op de websites van de panels en/of de datum waarop u de Toepassing/diensten verwijdert, kan SSI uw PII overdragen aan een externe gegevensmakelaar en/of platform voor gegevensbeheer met als doel herverkoop/hergebruik door dergelijke derde partij. 

 

Hoe kan ik de persoonlijke gegevens en andere informatie die over mij is ingezameld via de Toepassing/Diensten

openen?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens na te kijken, te verbeteren en te wissen, onderworpen aan de toepasselijke wetgeving. U kan aan de hand van de hieronder voorziene contactgegevens contact met ons opnemen met dergelijk verzoek.

 

Verzamelt de Toepassing/Diensten gegevens van minderjarigen jonger dan zestien (16) jaar?

De Toepassing/Diensten is niet ontworpen voor, of bedoeld voor gebruik door, gelijk welke persoon jonger dan zestien (16) jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan zestien (16) jaar, en als we ons ervan bewust worden dat we per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan zestien (16) jaar, zullen we zakelijk redelijke stappen ondernemen om dergelijke persoonlijke gegevens te wissen.

 

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er beschikbaar voor de persoonlijke gegevens en andere informatie die via de Toepassing/Diensten wordt ingezameld?

SSI handhaaft passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens en andere informatie openbaar gemaakt of ingezameld door SSI te beschermen. SSI controleert, houdt toezicht op en evalueert regelmatig haar privacypraktijken en beveiligingssystemen. Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die we ingevoerd hebben, zijn transmissies via internet en/of een mobiel netwerk nooit volledig veilig en SSI geeft geen garantie voor de veiligheid van online transmissies. SSI is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten door personen gemaakt tijdens het indienen van persoonlijke gegevens bij SSI.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen over dit Beleid?

Als u het volgende wenst:

- een kopie krijgen van de informatie die wij over u bijhouden;

- een verzoek voor afmelding bij SSI in te dienen;

- het verzoeken om toegang tot, of verbetering, blokkering of wissing van uw persoonlijke gegevens;

- een klacht in te dienen over onze privacypraktijken;

- u afmelden voor bepaalde gebruiken van uw PII;

of als u eventuele vragen heeft met betrekking tot de privacypraktijken van SSI en/of dit beleid, dan kunt u per e-mail contact met ons op nemen via privacy@surveysampling.com.

De juridische afdeling van SSI is verantwoordelijk voor de naleving door SSI van dit beleid.

 

Zijn er bedrijven binnen de SSI Group die PII mogen verzamelen, opslaan en verwerken?

Ja, zie de onderstaande lijst van bedrijven:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Nederland
 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgarije
 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Kopenhagen K Kopenhagen
 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Parijs, Frankrijk
 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Duitsland
 • Survey Sampling RO S.R.L.  - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057, Roemenië
 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spanje
 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Zweden
 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street Londen SEI 2nd Verenigd Koninkrijk
 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong
 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, China
 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australië
 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619, Singapore
 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 06700, Mexico
 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998
 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Japan
 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brazilië
 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Filippijnen
 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081, Indië
 • Mountain West Research Center L.C.
 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Hongarije