Survey Sampling International, LLC en haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "SSI") bieden oplossingen en technologieën voor het nemen van steekproeven voor marktonderzoek, bieden klanten toegang tot consumenten en bedrijfsverbonden respondenten via het internet, de telefoon (zowel vast netwerk als draadloos/mobiel), posterijen en een verscheidenheid aan andere methodes. SSI bedient een breed scala van bedrijven met en zonder winstoogmerk, alsmede universiteiten en overheidsinstellingen. Dit privacybeleid beschrijft de inzameling, gebruik en openbaarmaking door SSI van persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie ("PII") en andere informatie in het kader van SSI's Services (zoals hierin bepaald). SSI's Services bieden u de mogelijkheid om zich bij een Panel (zoals hierin bepaald) aan te sluiten, deel te nemen aan vragenlijsten (ofwel als Panellid of als niet-Panellid), gebruik te maken van de websites die geassocieerd zijn met de Panels, en beloningen en stimulansen, inclusief maar niet beperkt tot, inzendingen voor prijsvragen aangeboden naar aanleiding van een Panellidmaatschap en/of de voltooiing van vragenlijsten (gezamenlijk "Services") te ontvangen en verzilveren. Het inschrijven bij, gebruik maken van en toegang krijgen tot SSI's Services is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van SSI. Uw gebruik van de SSI's Services is geheel vrijwillig en als gevolg daarvan wordt de verwerking van uw PII door SSI, in het kader van de Services en dit privacybeleid met uw toestemming uitgevoerd. SSI streeft ernaar om haar privacypraktijken in overeenstemming met de toepasselijke wetten, reglementen en regelgeving, en de normen van de toepasselijke markt en verenigingen voor vragenlijstonderzoek uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot, CASRO en ESOMAR. Ter verduidelijking: dit privacybeleid is van toepassing op alle Panels voor vragenlijstonderzoeken van SSI, behalve wanneer Panels een afzonderlijk privacybeleid hebben, inclusief maar niet beperkt tot SurveySpot, Opinion Outpost, OpinionWorld, Choozz en Your Voice (elke een "Panel" en gezamenlijk de (elke een "Panel" en gezamenlijk de "Panels"). Alle referenties aan SSI in dit privacybeleid verwijzen naar SSI en haar moeder-, dochter- en gelieerde ondernemingen. Alle referenties aan "ons" of "we/wij" verwijzen naar SSI.

Alle PII wordt op servers in de Verenigde Staten opgeslagen en deze servers zijn het eigendom van en worden onderhouden door SSI. SSI voldoet aan het Safe Harbor-kaderbesluit tussen de Verenigde Staten ("US") en de Europese Unie ("EU") en de Verenigde Staten ("EU") en Zwitserland zoals beschreven door de Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot de inzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit lidstaten van de EU en Zwitserland. SSI heeft verklaard dat zij zich houdt aan de Safe Harbor-privacyprincipes met betrekking tot kennisgeving, keuze, overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en rechtshandhaving. Ga voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om de certificatiepagina van SSI in te zien, naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Voor de toepassing van dit privacybeleid, zal het begrip "PII" zonder enige beperking omvatten uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s) (met inbegrip van privé-, mobiel- en/of kantoornummer(s)), e-mailadres(sen), geboortedatum, het unieke identificatienummer dat wij u toewijzen (individueel een "UID" en gezamenlijk "UIDs"), belonings-, loyaliteits- of stimuleringsaccountnummers en Gevoelige informatie (zoals hierin bepaald).

 

Welke informatie wordt er door SSI ingezameld en op welke wijze wordt de PII ingezameld en gebruikt?

1. Door u ingediende informatie.

SSI verzamelt informatie van Panelleden tijdens en na afloop van de inschrijving bij een Panel, inclusief maar niet beperkt tot, tijdens de deelname aan een vragenlijst in verband met het ontvangen en verzilveren van beloningen en stimulansen. Wanneer u zich voor een Panel inschrijft zult u gevraagd worden om bepaalde PII en demografische informatie te geven, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, adres(sen), telefoonnummer(s) (met inbegrip van privé-, mobiel- en/of kantoornummer(s)), e-mailadres(sen), geboortedatum en beroep/opleiding en informatie over uw etnische afkomst en geslacht. In aanvulling op de inzameling van de hierboven vernoemde PII, kan u, tijdens en na afloop van het inschrijvingsproces, gevraagd worden om vrijwillig Gevoelige informatie te verstrekken. "Gevoelige informatie" betekent PII dat informatie veropenbaart over uw gezondheid en medische aandoeningen, seksuele geaardheid of seksuele leven, politieke meningen/opvattingen, ras/etnische afkomst, religieuze en filosofische geloofsovertuigingen en een eventueel lidmaatschap van een vakvereniging. Gevoelige informatie wordt gebruikt om onderzoeksmogelijkheden op u af te stemmen. Ter verduidelijking: door het vrijwillig verstrekken van Gevoelige informatie aan SSI geeft u uitdrukkelijk toestemming dat de Gevoelige informatie door SSI naar de Verenigde Staten wordt overgedragen voor opslag en verwerking.

SSI verzamelt PII en Gevoelige informatie van niet-Panelleden voorafgaande aan en tijdens de deelname aan een vragenlijst.

U kunt inhoud of materiaal, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's en/of andere soortgelijke of gerelateerde inhoud of materialen indienen, uploaden of verzenden ("Gebruikersinhoud") Als u Gebruikersinhoud indient in verband met SSI's Services dan kan de Gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot, klanten van SSI, klanten van de klanten van SSI en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud kan ook audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon zijn die de Gebruikersinhoud indient en mag geen inhoud bevatten dat auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten noch PII van of over iemand anders dan die van de gebruiker.

2. Informatie ingezameld via geautomatiseerde middelen.

SSI kan ook automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals informatie over: (i) uw apparaat of computer en de mogelijkheden ervan, inclusief maar niet beperkt, het besturingssysteem, de toepassingen of programma's op uw apparaat of computer, IP-adres, producent van het apparaat, type apparaat, tijdzone, netwerkstatus, type browser, identificatiecode browser, uniek identificatienummer apparaat, gebruikers-ID netwerkaanbieder (een uniek nummer dat door uw netwerkaanbieder aan u is toegewezen), besturingsadres mediatoegang, internationale identiteit mobiele apparatuur, plaatselijke en andere informatie die alleen of in combinatie kunnen worden gebruikt om het apparaat of computer te identificeren; en (ii) uw activiteiten in verband met SSI's Services, inclusief maar niet beperkt tot, vragenlijst-informatie en -antwoorden, beloningen, stimulansen en informatie uit prijsvragen. Specifieke voorbeelden van dit soort informatie en de technologie die dit inzamelt staan hieronder vermeld:

Informatie over Sociale Media. U kunt de mogelijkheid aangeboden krijgen om toegang te krijgen tot de Services via het sociale mediaplatform van een derde partij. Als u voor een dergelijke optie kiest dan kan SSI bepaalde profielinformatie die in uw account van het sociale mediaplatform is opgeslagen, verzamelen.

Cookies

SSI's gebruik van Cookies in het algemeen.

Cookies zijn kleine bestanden die bepaalde gegevens op een apparaat of computer opslaan. SSI kan sessie- en blijvende cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van een betere vragenlijst-ervaring, kwaliteitscontrole, validering, het in staat stellen of vergemakkelijken van deelname aan een vragenlijst, het navolgen van voltooide vragenlijsten of andere voltooide handelingen en voor de opsporing en/of preventie van fraude. Sessiecookies verlopen wanneer u uw browser sluit. Blijvende cookies blijven op uw apparaat of computer voor onbepaalde tijd of totdat ze verwijderd worden.

Gebruik van cookies door onderaannemers in het algemeen.

SSI maakt gebruik van derde partijen om diensten en bepaalde functies aan SSI te leveren, inclusief, maar niet beperkt tot diensten voor de opsporing van fraude. SSI maakt gebruik van overeenkomsten met dergelijke derde partijen om hun gebruik van cookies te beheren en beperken tot de beperkte doeleinden zoals zijn uiteengezet in de overeenkomsten.

SSI's doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame.

In verband met SSI's doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame, kunt u deelnemen aan vragenlijsten met betrekking tot specifieke advertenties en promotionele acties die SSI voor haar klanten test. Om het voltooien van deze vragenlijsten te vergemakkelijken kunnen klanten van SSI cookies, plaatselijk gedeelde/opgeslagen objecten, flash-cookies en/of andere gerelateerde technologieën (elk een "Externe Technologie" en gezamenlijk "Externe Technologieën") schrijven, plaatsen of lezen. De Externe Technologieën kunnen op verschillende locaties, inclusief maar niet beperkt tot SSI's servers of systemen geschreven, geplaatst of gelezen worden. Als u deelneemt, zal uw UID in de Externe Technologie worden opgeslagen waardoor u in staat gesteld zult worden om opnieuw benaderd te worden over advertenties en promotionele acties online en de klanten van SSI zullen gebruik maken van de Externe Technologie om te bepalen of u een internetadvertentie of -promotie gezien heeft, erop geklikt heeft of op enige andere wijze ermee omgegaan bent. Als u met een internetadvertentie of -promotie heeft gecommuniceerd dan zal SSI's klant uw UID en de specifieke vragenlijst naar SSI sturen en SSI zal u de mogelijkheid bieden om de vragenlijst te voltooien.

Als u buiten de Europese Unie woonachtig bent en u heeft niet eerder toestemming gegeven om deel te nemen aan het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame vanaf de datum van inwerkingtreding van dit privacybeleid, dan geeft u hierbij uw toestemming om deel te nemen. Als u ervoor kiest om niet deel te nemen, volg dan hier het opt-out-proces en -procedures.

Kennisgeving inzake cookies:: SSI respecteert uw privacy. Hieronder is een lijst met cookies die door SSI en/of haar partners, klanten en/of onderaannemers in samenhang met hun Services worden geplaatst of toegepast. Voor bepaalde cookies wordt er geen opt-outmechanisme aangeboden. Voor de cookies met een opt-outmechanisme kunt u voor een opt-out kiezen door op de hieronder verstrekte link te klikken of door naar de website te gaan en de opt-outinstructies op te volgen.

A. Noodzakelijke cookies

Naam: Doel Toestemming
flch Nebu DubInterviewer Session Cookie geen opt-out aangeboden
flv Nebu DubInterviewer Session Cookie geen opt-out aangeboden
flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie geen opt-out aangeboden
flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie geen opt-out aangeboden
sfcRelevantId Imperium RelevantID geen opt-out aangeboden
RVCOOKIE Imperium RelevantID geen opt-out aangeboden
RVIDExtId Imperium RelevantID geen opt-out aangeboden
__EC_TEST__ Imperium RelevantID geen opt-out aangeboden
ISIStest Imperium RelevantID geen opt-out aangeboden
thx_guid ThreatMetrix geen opt-out aangeboden
.SSI-ASPXAUTH Session cookie geen opt-out aangeboden
ASP.NET_SessionId Session cookie geen opt-out aangeboden
PHPSESSID Session Cookie geen opt-out aangeboden
ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language geen opt-out aangeboden
JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie geen opt-out aangeboden
PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention geen opt-out aangeboden


B. Reclame – Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame

Naam: Doel Toestemming
ComScore Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.voicefive.com/preferences.aspx
Dynamic Logic Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php
Facebook Connect Advertentieserver, advertentie-targeting, analyse/meting, aanpassing van inhoud geen opt-out aangeboden
HotTraffic Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php
Nielsen Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
YouTube Advertentie-targeting gå til nettsted
MSI ACI Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame http://www.msi-aci.com/tagging.html


C. Analyse en maatwerk – Informatieverzameling

Naam: Doel Toestemming
Google Analytics Advertentie-targeting, analyse/meting, optimalisatie http://www.google.com/analytics/

Logbestanden. SSI's Services kan automatisch bepaalde informatie inzamelen en in logbestanden opslaan, inclusief maar niet beperkt tot beschikbaar informatie uit uw webbrowser, inclusief maar niet beperkt tot IP-adressen, type browser, internetprovider, doorverwijzende/verlatende pagina's, besturingssysteem, datum/tijd-stempel, en clickstreamgegevens.

Digitale vingerafdrukken. Over het algemeen wijzen digitale vingerafdrukken een unieke identificatiecode aan uw apparaat of computer toe, op basis van de technische instellingen, kenmerken en het IP-adres van uw apparaat of computer. SSI maakt gebruik van technologie voor digitale vingerafdrukken voor kwaliteitscontrole en validatiedoeleinden en het opsporen en voorkomen van fraude, inclusief maar niet beperkt tot het identificeren van duplicate of frauduleuze respondenten. SSI kan digitale vingerafdrukken direct of via een externe aanbieder implementeren en gebruiken.

Watermerken. Over het algemeen betekent watermerken het plaatsen van een technologie of bestand op uw apparaat of computer om vast te stellen dat het eerder gebruikt werd voor het inschrijven bij of toegang verkrijgen tot SSI's Services. Het watermerken wordt gebruikt voor kwaliteitscontrole en validatiedoeleinden en het opsporen en/of voorkomen van fraude. SSI kan zich direct of indirect via externe leveranciers bezig houden met watermerkactiviteiten.

3. Informatie ingezameld via derden

SSI kan PII en demografische informatie via derden verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot bureaus voor informatiediensten, andere leveranciers van steekproeven en/of sociale mediaplatformen. SSI kan de PII voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het valideren van informatie, het toevoegen van informatie, het opsporen van fraude en/of het eenmalig toezenden van een e-mail om u uit te nodigen om deel te nemen aan een vragenlijst en/of toe te treden tot een Panel.

4. SSI's gebruik van informatie

Naast andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid, gebruikt SSI de informatie die door SSI's Services is ingezameld als volgt: (i) om met u te communiceren met betrekking tot uw lidmaatschap van een Panel; (ii) om met u te communiceren met betrekking tot uw deelname aan vragenlijsten; (iii) om onderzoeksmogelijkheden op u af te stemmen; (iv) om u kennisgevingen toe te zenden inzake onderzoeksmogelijkheden; (v) om aan alle juridische verplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot fiscale verplichtingen te voldoen; (vi) om het SSI's programma's voor beloningen en stimulansen te beheren en om uw verzoek voor beloningen en stimulansen te vervullen; (vii) om uw deelname aan SSI's prijsvragen en promotionele acties te vergemakkelijken en om met u te communiceren over dergelijke deelnames; (viii) om de SSI-dossiers bij te werken; (ix) (ix) om te voldoen aan eventuele verplichtingen of eisen met betrekking tot uw rechten om uw persoonsgegevens uit onze databases te verwijderen; (x) voor het opsporen en/of voorkomen van fraude; en (xi) zoals anderszins toegestaan krachtens dit privacybeleid of zoals anderszins door u is toegestaan.


Welke mededelingen zal ik via de SSI's Services ontvangen?

SSI en/of SSI's vertegenwoordigers, verwerkers, en/of leveranciers of onderaannemers kunnen contact met u opnemen of met u op de volgende wijze communiceren:

1. Via "push"-mededelingen of SMS/tekst-berichten, als u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke communicatie met betrekking tot deelname aan vragenlijsten te ontvangen.

2. Via e-mailcommunicatie met als doel om: (i) u vragenlijst-uitnodigingen toe te sturen, (ii) met u over uw deelname aan een vragenlijst te communiceren (verleden, heden en/of toekomstig), (iii) u informatie te geven over beloningen en stimulansen, inlichtingen en/of aflossing, (iv) uw nieuwsbrief toe te sturen, (v) u kennisgevingen toe te sturen die wij krachtens de wet of dit beleid moeten toesturen, (vi) met u te communiceren over prijsvragen of promotionele acties met prijstrekkingen, inclusief maar niet beperkt tot winnende inzendingen in of aan dergelijke prijsvragen of prijstrekkingen, en (vii) om eventuele vragen die wij van u ontvangen te beantwoorden.

3. Telefonisch met als doel om: (i) met u te communiceren over uw deelname aan een vragenlijst (verleden, heden en/of toekomstig), (ii) met u te communiceren over beloningen en stimulansen, inlichtingen en/of aflossing, (iii) u kennisgevingen toe te sturen die wij krachtens de wet of dit beleid moeten toesturen, (iv) met u te communiceren over prijsvragen of promotionele acties met prijstrekkingen, inclusief maar niet beperkt tot winnende inzendingen in of aan dergelijke prijsvragen of prijstrekkingen, en (v) om eventuele vragen die wij van u ontvangen te beantwoorden. Bovendien kan SSI het kantoor- of privénummer dat u bij de inschrijving voor een Panel of bij de voltooiing van SSI's bedrijfsverbonden profielschetser verstrekt heeft, gebruiken om u te bellen voor het verifiëren van: (a) uw kwalificatie voor vragenlijsten ontworpen voor personen die werkzaam zijn in bepaalde professionele of bedrijfsfuncties of capaciteiten, en/of (b) uw inschrijving of kwalificatie voor onderzoekspanels, specifiek ontworpen voor personen die werkzaam zijn in bepaalde beroepen. Het verificatieproces kan het controleren van informatie of gegevens omvatten welke u voorheen aan SSI verstrekt of gegeven heeft.


Deelt SSI PII en andere informatie ingezameld via SSI's Services met derden?

SSI zal PII en andere informatie ingezameld via SSI's Services als volgt met derden delen:

1. Met uw toestemming, anders dan uw toestemming voor het inzamelen en delen zoals beschreven in het privacybeleid en in het bijzonder in deze paragraaf.

2. Krachtens de toepasselijke wetgeving of in reactie op een dagvaarding of een gerechtelijk bevel of op aanvraag van een overheidsinstantie.

3. Om rechtsvorderingen van een individu of van SSI vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, inclusief maar niet beperkt tot het beschermen van de veiligheid van het individu of om de rechten en/of het eigendom van SSI te beschermen.

4. Tussen de verschillende Panels indien u zich voor meer dan één Panel heeft ingeschreven.

5. Aan de moeder-, dochter- of gelieerde onderneming van SSI: (i) in het geval van een herorganisatie of herstructurering, of (ii) voor het gebruik en verwerking overeenkomstig dit privacybeleid of zoals door u is toegestaan.

6. Voor het machtigen van vertegenwoordigers en/of onderaannemers van SSI of klanten van SSI, die diensten leveren, inclusief maar niet beperkt tot, het toevoegen van gegevens, het valideren van gegevens, het opsporen en/of voorkomen van fraude, het afstemmen van databanken, het coderen, het segmenteren van gegevens en diensten met betrekking tot beloningen, stimulansen en prijsvragen.

7. Aan een klant voor aanwendingen die verband houden met beperkt marktonderzoek, inclusief maar niet beperkt tot modellering, validering, detectie en/of preventie van fraude, het toevoegen van gegevens, segmentatie van databanken, aflossing, vervulling, en/of deelname aan beloningen, stimulansen of prijsvragen in verband met uw deelname aan of voltooiing van een vragenlijst.

8. In verband met een wijziging van eigendom of beheer, inclusief maar niet beperkt tot een fusie of overname van een deel of alle bedrijfsactiva van SSI, vooropgesteld dat de ontvangende partij akkoord gaat om de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van de PII te gebruiken, beschermen en onderhouden in overeenstemming met dit privacybeleid.

9. Aan de partners van SSI die stimulansen bieden voor het gebruik van de diensten van SSI, uitsluitend voor het gebruik van de partners in verband met hun stimulansprogramma en de voorwaarden ervan, inclusief zonder beperking het crediteren van de accounts van leden die door de partners worden bijgehouden voor personen die de diensten van SSI gebruiken of daaraan deelnemen.

10.Zoals anderszins is toegestaan krachtens dit privacybeleid.

Bovendien worden UIDs en informatie ingezameld via geautomatiseerde middelen versterkt aan derden, inclusief maar niet beperkt tot klanten, partners, vertegenwoordigers en/of leverancier voor verschillende doeleinden inclusief maar niet beperkt tot het identificeren van de respondenten voor het opnieuw benaderen voor vragenlijsten of communicatie, opsporen en/of voorkomen van fraude, afstemmen van databanken, valideren en toevoegen van gegevens, coderen, segmenteren van gegevens en diensten met betrekking tot beloningen, stimulansen en prijsvragen, en/of de ontwikkeling van geaggregeerde gegevensinzichten aangaande onze respondenten en het toegang bieden aan een klant deze geaggregeerde gegevensinzichten te gebruiken.

Met betrekking tot de informatie ingezameld via SSI's Services, zal SSI vragenlijstgegevens en -antwoorden aan klanten van SSI verstrekken zonder dat daarbij PII wordt onthuld, met uitzondering van de UID. Als u vrijwillig PII verstrekt in verband met uw antwoorden voor een onderzoek en SSI verzamelt de antwoorden, dan zal SSI de antwoorden van het onderzoek, de UID en de PII die vrijwillig verstrekt worden aan de klant van SSI overdragen. Bovendien kan SSI geografische en/of demografische gegevens die door SSI tijdens uw inschrijving of door middel van bepaalde profielvragen die door SSI gesteld worden, delen. Dergelijke gegevens mogen met derden in een enkelvoudige samenvattingsvorm op een individueel respondentenniveau of in een geaggregeerde vorm (bijv een groep respondenten) gedeeld worden.

De klanten van SSI mogen SSI aanstellen om demografische informatie te leveren of verstrekken over personen die een advertentie hebben bekeken of die een website hebben bezocht met als doel het meten van het internet- en digitale mediapubliek. De demografische informatie kan aan klanten van SSI geleverd of verstrekt worden. De demografische informatie en analyse uitgevoerd door of namens de klanten van SSI helpen bij het creëren, ontwikkelen en implementeren van websites, internetreclame en andere internet- en digitale mediakenmerken, functies en campagnes.

Over het algemeen worden de openbaarmakingen van PII door SSI aan derden, met uitzondering van openbaarmakingen van UIDs, uitgevoerd krachtens een schriftelijke overeenkomst tussen SII en de derde partij, dat, onder andere, het gebruik van de PII beperkt. SSI kan toestaan dat een klant rechtstreeks PII van de respondenten inzamelt. De openbaarmaking is vrijwillig en voorafgaande aan de inzameling is de klant verplicht om een schriftelijke overeenkomst met SSI aan te gaan die, onder andere het gebruik van de PII aan banden legt.


Wat gebeurt er als ik een vriend over SSI's Services wil vertellen?

Als u een vriend over SSI's Services wilt vertellen dan kunt u gebruik maken van SSI's vertel-een-vriend-functionaliteit. Om de vertel-een-vriend-functionaliteit te gebruiken, moet u SSI's internetformulier invullen waar u gevraagd wordt om uw naam en e-mailadres in te vullen. SSI zal u een e-mail toesturen met een link naar de inschrijvingspagina van SSI. U kunt de link vervolgens naar uw vriend doorsturen.


Maakt SSI gebruik van derden om personen te werven die gebruik zullen maken van SSI's Services?

SSI kan gebruik maken van derden om personen aan te werven die gebruiken zullen maken van SSI's Services, inclusief maar niet beperkt tot het inschrijven bij een Panel of het deelnemen aan een vragenlijst. De wervingsactiviteiten kunnen, zonder beperking omvatten dat de derde partij banners of advertenties op websites plaatsts of dat het e-mailberichten verzendt die de mogelijkheid bieden om zich bij een Panel in te schrijven of deel te nemen aan een vragenlijst. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op PII wanneer SSI de PII daadwerkelijk inzamelt en heeft geen betrekking op of is niet van toepassing op de wervingsactiviteiten van een derde partij.


Hoe kan ik ervoor kiezen dat bepaalde informatie niet ingezameld en/of gebruikt wordt?

Er zijn verschillende opt-outmogelijkheden voor gebruikers van SSI's Services:

Panelleden kunnen voor een opt-out kiezen door: (i) de instructies op te volgen die in uw lidmaatschapsaccount staan beschreven; (ii) door op de afmeldlink te klikken die in de uitnodiging voor een onderzoek is opgenomen en door de instructies op de opt-outwebpagina op te volgen; of (iii) door contact met ons op te nemen op een wijze zoals hieronder is uiteengezet.

U kunt ervoor kiezen om niet langer e-mailberichten te ontvangen, door te klikken op de afmeldlink in één van de e-mails die u van ons ontvangen heeft of door contact met ons op te nemen op een wijze zoals hieronder is uiteengezet.

U kunt ervoor kiezen om niet langer deel te nemen aan het Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame door naar het leden-dashboard of 'mijn profiel'-gedeelte te gaan en het vakje naast "Nee, ik wil niet deelnemen aan onderzoeken van het Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame" aan te vinken. Om cookies die gebruikt worden in samenhang met het Doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame te verwijderen, moet u in dit privacybeleid de paragraaf over cookies doorlezen.

U kunt ervoor kiezen om uw profielinformatie van het sociale mediaplatform niet te delen door uw voorkeur/profielsinstellingen van het sociale mediaplatform en met betrekking tot het delen van gegevens met derden te wijzigen.

Om alle door SSI ingezamelde informatie te verwijderen, moet u contact opnemen met SSI, zoals hieronder is uiteengezet.


Hoe lang bewaard SSI mijn PII en andere informatie?

SSI zal PII en andere informatie met betrekking tot uw gebruik van de Services bewaren gedurende uw gebruik van de Services en één (1) jaar daarna of gedurende de periode zoals wettelijke vereist of toegestaan is.


Hoe kan ik toegang verkrijgen tot de PII en andere informatie die over mij ingezameld is?

U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen om uw PII in te zien, te corrigeren, verwijderen of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw PII door contact met ons op te nemen, zoals hieronder is uiteengezet.


Verzamelt SSI ook gegevens over kinderen?

SSI is van mening dat het belangrijk is om de privacy van kinderen op het internet te beschermen. Als gevolg hiervan voldoet SSI aan de van toepassing zijnde wetten en regels inzake de bescherming van de privacy van kinderen, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaans Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (zoals gewijzigd). SSI beoordeelt zorgvuldig zowel privacykwesties als de bezorgdheid van ouders over onderzoeken die betrekking hebben op personen jonger dan achttien (18) jaar. Bepaalde landen waar SSI actief is en waar een Panel gehouden wordt, kunnen een leeftijdsgrens voorschrijven waarvoor ouderlijke goedkeuring voor het verzamelen van PII vereist is. SSI's Services zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door personen die onder dergelijke leeftijdsgrenzen vallen. SSI verzameld niet bewust PII van personen die onder dergelijke leeftijdsgrenzen vallen. Als SSI zich ervan bewust wordt dat het ongewild PII ingezameld heeft van een persoon die onder een dergelijke leeftijdsgrens valt, dan zal SSI dergelijke PII onmiddellijk verwijderen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn SSI's Services niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door personen jonger dan dertien (13) jaar en SSI zal niet bewust PII inzamelen van personen die jonger zijn dan dertien (13) jaar.

Ouders, voogden of andere personen met ouderlijke bevoegdheden worden geadviseerd om contact met SSI op te nemen, zoals hieronder is uiteengezet, om te praten over dit privacybeleid en hun rechten met betrekking tot het toegang verkrijgen tot en het inzien, corrigeren en verwijderen van of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van PII van of over hun kind of kinderen.


Welke veiligheidsmaatregelen zijn er beschikbaar voor de PII en de andere informatie die via de Services worden ingezameld?

SSI handhaaft passende technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om PII en andere informatie openbaar gemaakt of ingezameld door SSI te beschermen. SSI controleert, houdt toezicht op en evalueert regelmatig haar privacypraktijken en beveiligingssystemen. Niettegenstaande het voorgaande zijn transmissies via het internet en/of een mobiel netwerk nooit honderd procent (100%) veilig en SSI geeft geen garantie voor de veiligheid van transmissies. SSI is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten door personen gemaakt tijdens het indienen van PII bij SSI.


Met wie kan ik contact opnemen met vragen of klachten over dit privacybeleid?

Vragen of klachten, in het algemeen

Als u eventuele vragen of klachten heeft met betrekking tot SSI's privacypraktijken en/of dit privacybeleid of als u een opt-outverzoek bij SSI wilt indienen, of u wilt gebruik maken van uw recht om toegang te krijgen tot uw PII, deze te corrigeren, verwijderen of bezwaar tegen aan te tekenen tegen de verwerking ervan, dan kunt u per e-mail contact met ons op nemen via privacy@surveysampling.com. SSI's juridische afdeling is verantwoordelijk voor de naleving door de onderneming van dit privacybeleid.

Vragen en klachten door inwoners van de EU-lidstaten.

In overeenstemming met de Safe Harbor-principes, zet SSI zich in om klachten over privacy en het inzamelen of gebruik van PII op te lossen. Inwoners van de EU-lidstaten met vragen of klachten over het privacybeleid moeten eerst contact opnemen met SSI zoals hierboven staat omschreven.

Krachtens de Safe Harbor-principes heeft SSI zich verder ingezet om onopgeloste privacyklachten van inwoners van de EU-lidstaten door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenregeling, de BBB EU Safe Harbor, dat beheerd wordt door de Council of Better Business Bureaus, Inc. Als een inwoner van een EU-lidstaat geen tijdige erkenning van zijn of haar klacht van SSI ontvangt of als een dergelijke klacht niet naar tevredenheid door SSI is afgehandeld, dan kan hij/zij contact opnemen met:

Council of Better Business Bureaus, Inc.

BBB EU Safe Harbor

www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints


Zijn er bedrijven binnen de SSI Group die gevestigd zijn in de Europese Unie en die PII kunnen verzamelen, opslaan en verwerken?

  • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Netherlands

  • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Copenhagen

  • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, France

  • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland

  • Survey Sampling RO S.R.L.  - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057

  • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spain

  • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sweden

  • Survey Sampling UK Ltd. - Commonwealth House, 7th Floor, 1-19 New Oxford Street, London WC1A 1NU