« Terug naar Blog

Wat is jullie oordeel over respect op straat?

Online recensies - OpinieLand


We geven allemaal graag onze mening. En het geven van je mening en het recht om daar gebruik van te maken vinden we in Nederland erg belangrijk. Alleen zo kunnen we zorgen voor veranderingen, en nieuwe mogelijkheden bekijken. Daarnaast letten we er wel altijd op dat we geen respectloos gedrag vertonen. Het altijd uiten van je mening is een belangrijk recht, dat ook samen kan gaan met respect. Toch laten mensen zich soms nog overhalen tot onnodig respectloos gedrag.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt het gevoel over respectloos gedrag in kaart. Ondanks het feit dat het soms steeds erger lijkt te worden, blijkt uit deze cijfers dat respectloos gedrag juist steeds minder vaak voorkomt.

Hoe zit dat naar jullie idee? Is er meer of minder respect voor elkaar, en hoe uit zich dat dan in gedrag? Het oordeel over wat respectvol is kan natuurlijk ook nog eens vaak verschillen.

Respectloze onbekenden op straat

Wat opvalt uit de cijfers van het CBS is dat het meeste respectloze gedrag van onbekenden op straat komt. In 2008 zei nog bijna een kwart van de Nederlanders wel eens respectloos gedrag van onbekenden te ervaren. In 2014 was dat gelukkig gedaald, maar we zien dat nog steeds 21 procent van mening is dat ze wel eens respectloos gedrag van mensen –zomaar op straat- te verduren krijgen.

Winkelpersoneel kan er ook wat van, vinden we. Nog steeds vindt een dikke 15 procent dat winkelpersoneel soms respectloos is. Hoe zien jullie dat? Is het echt zo erg gesteld met onze winkels?

Om dat soort gedrag te verbeteren is er ook onderzoek nodig. Die onderzoeken kunnen bijvoorbeeld in kaart brengen hoe winkelpersoneel zich gedraagt, en waar dat beter kan. Onderzoeksrapporten geven dan concrete verbeteringen aan, zodat winkeliers stappen kunnen ondernemen om het respectloze gedrag van werknemers te verbeteren. Hopelijk staan we er dan later nog beter voor.

Respect onder jongeren

Onder jongeren heeft de term ‘respect’ een belangrijke lading. Dat komt vooral ook omdat jongeren vaker op straat zijn. En waar komen we de meeste respectloze mensen tegen? Inderdaad: op straat.

Volgens de vragenlijsten van het CBS ervaren jongeren dan ook het vaakst dat ze respectloos behandeld worden. Maar liefst dertig procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar geeft aan dat ze op straat wel eens respectloos gedrag tegenkomen. Hun oordeel over het respect is dus hard: dat kan nog een stuk beter.

Hoe zouden we er voor kunnen zorgen dat we minder respectloos met elkaar omgaan, en wat zijn de ideeën van de rest van Nederland daar over?

« Terug naar Blog

Registreer vandaag!

of voer hier je gegevens in
Selecteer geslacht
Ik heb het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden gelezen, begrepen en akkoord bevonden. Ik begrijp dat ik e-mails zal ontvangen over relevante enquĂȘtes en updates van het lidmaatschap als ik gebruik wil maken van de dienst.
Ik geef toestemming voor het verzamelen, gebruiken en delen van mijn profielgegevens ten behoeve van deelname aan marktonderzoek. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.